lördag 9 februari 2013

Symtom på ME

Symtomlistan kan göras lång.
På Viss, Stockholms läns landstings sida för sjukvården, föreslås följande ingå (Med kommentarer av mig, som förstås vill vara med och tycka, det är ju min blogg!):

Fysiska

 • Trötthet och orkeslöshet är dominerande symtom som kännetecknas av ett långdraget och i grunden oförändligt förlopp men där symtomen försämras vid fysisk eller psykisk påfrestning. Ett eller flera dygn efter påfrestningen återgår tröttheten till sin ursprungliga nivå. Patientens trötthet upplevs som sjuklig och onaturlig med känsla av fysisk, kognitiv och emotionell utmattning. Tröttheten/utmattningen går inte att vila bort. (Det är alltså inte sömnig man är i första hand, utan fysisk utmattad. )
 • Påverkan av immunsystemet, tex influensakänsla, lätt förhöjd feber, enstaka lätt förstorade och ömma lymfkörtlar, halsont, återkommande infektioner.
 • Sömnstörningar, tex ytlig sömn, insomningsproblematik, störd sömn med lätta uppvaknanden flera gånger/natt eller ovanligt mycket sömn. Patienten känner sig outvilad efter sömn.
 • Muskelsmärta, oftast som generaliserad muskuloskeletal smärta utan att uppfylla kriterier för fibromyalgi. Vid samsjuklighet med andra smärttillstånd kan smärta upplevas som mycket svår. ME/CFS-patienter upplever oftast inte smärtproblematik som sitt huvudsymtom, utan smärtan bedöms oftast som lindrig-medelsvår. Undantag i enstaka fall kan förekomma. Det kan även förekomma ledvärk utan svullnad, huvudvärk samt andra smärtsymtom som inte förklaras av någon sjukdom. (Det kan kännas som ont i kroppen inför en influensa eller som när man burit för mycket tegel en dag: ont ända in i benen.)
 • Muskelsvaghet och dålig muskeluthållighet. (Många får mjölksyra för minsta lilla.)
 • Ibland även lättare neurologiska besvär, tex muskelryckningar, lätta parestesier, atypiska övergående sensationer.
 • Allmän överkänslighet, tex mot ljus, ljud, lukt och stress, samt mot substanser som påverkar det centrala nervsystemet, tex alkohol, och det gastrointestinala systemet.
 • Besvären försämras inom 24 timmar vid fysisk, kognitiv eller emotionell ansträngning. Försämringen kvarstår i 24 timmar eller längre.

Kognitiva

 • Försämrat minne, tex glömska i vardagen.
 • Dålig uppmärksamhet och bristande koncentration, tex svårt att läsa komplicerad text.
 • Svårigheter att orientera sig i stressig miljö, tex svårt att köra bil i rusningstrafik.
 • Minskad simultankapacitet, tex inte klara av flera saker samtidigt.
 • Dålig kognitiv uthållighet, tex klarar inte av att jobba längre tid med koncentrationskrävande uppgifter.
 • Kognitiv påfrestning leder till ökad trötthet och försämring av andra symtom.

Emotionella

 • Ökad stresskänslighet, tex ”kort stubin”, irritation.
 • Svårigheter att hantera känslor, tex reagerar starkt vid negativa händelser.
 • Sekundär oro och ångest angående sin hälsa. (Eller hur livet ska klaras av, barnen, kärleken, jobb etc!)
 • Sekundär nedstämdhet om patienten inte får rätt hjälp eller känner sig missförstådd. (Gäller det endast folk med ME?)
 • Minskad emotionell uthållighet, tex hantera långvariga emotionella påfrestningar.
 • Emotionell påfrestning leder till ökad trötthet och försämring av andra symtom.

Autonoma

 • Ökad sympatikusaktivitet, tex svettningar, hjärtklappningar.
 • Ortostatism (yrsel).
 • IBS-liknande besvär. (Och magkatarr, vill jag lägga till!)
 • Orolig urinblåsa.
 • Rastlösa ben.
 • Symtomen ökar vid påfrestningar.

           

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar