torsdag 16 januari 2014

Testa dig själv: hur sjuk är du?

Det finns olika skalor för att mäta hur påverkad man är av me/cfs, de ringar i stort sett in fatigue, pem/pene, smärta och kognitiv funktion, men gör det på lite olika sätt och beroende på din sjukdomsbild passar olika skalor olika personer bäst.
Själv tycker jag att The Hummingbird's tredelade skala är mest noggrann och visar tydligast att man kan befinna sig på en nivå fysiskt men en annan symtommässigt. Men om man vill ha en snabb överblick kan Bells eller Primerns skalor vara mer praktiska.
 
När du ska placera in dig själv, tänk då på att det du klarar, det klarar du varje dag/oftast utan pem/pene. Annars kan du väl inte ärligt säga att du tål att gå en kilometer eller att deklarera (vem tål det, förresten?)

http://www.hfme.org/themeabilityscale.htm


http://info.me-cfs.se/Filer/david-bell-invaliditesskala.pdfhttp://www.iacfsme.org/Portals/0/PDF/PrimerFinal3.pdf
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar