tisdag 13 maj 2014

mer politik

Idag kom svar från vänsterpartiet, bättre sent än aldrig!

"Hej

Tack för ditt brev. Du skrev till Vänsterpartiet om att sjukförsäkringen och den så kallad rehabiliteringskedjan inte fungerar bra vid kroniska sjukdomar. Vi anser att tidsgränser inte ska användas för att sortera bort människor från sjukförsäkringen eller från sina arbeten utan för att erbjuda den som är sjuk rehabilitering och stöd. Inom tre månader ska det upprättas en individuell rehabiliteringsplan. Efter sex månader ska det göras en fördjupad bedömning av möjligheterna att komma tillbaka till arbetet eller och vad som krävs för att genomföra det. Utförsäkring ska inte förekomma. Sjukförsäkringen ska också bli flexiblare genom att ersättning ska kunna beviljas på fler nivåer än 25, 50, 75 eller 100 procent. Vad gäller Försäkringskassan så ska de självklart följa de lagar som finns och inte utveckla egna regler. Vi har tillsammans med de övriga oppositionspartierna i riksdagen t.ex. satt stopp för ett nytt system för arbetsförmågebedömning, som Försäkringskassan hade utvecklat på egen hand eftersom vi anser att det är något som ska kräva demokratiskt fattade beslut.


Vänliga hälsningar

 
Anders Thoré
Politisk sekreterare, SoU och SfU
Vänsterpartiet
Sveriges Riksdag
100 12 STOCKHOLM
08-786 52 48, 073-980 12 69
anders.thore@riksdagen.se.         "

Nån som känner till det där om arbetsförmågebedömningen?
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar